Дизайн на скуош игрището

Според спецификациите на Световната федерация по скуош, игрището за скуош трябва да има вътрешна ширина от 6400 мм, вътрешна дължина от 9750 мм и минимум височина от 5640 мм от нивото на спортния под. Вземайки предвид височината на игралното  поле, преди инсталацията му трябва да се разположат осветителни тела и да се обмисли прекарването на вентилационна или отоплителна система. Така параметрите на корта се променят и височината на игрището се променя до минимум 6000 мм от бетонната плоча до тавана.

Изискуемите параметри при инсталирането на корта зависят от:

1.Брой на кортовете последователно разположени един до друг

1.1.Основната свободно стояща CourtTech стена, може да бъде използвана двустранно (например: три странични стени на два корта в редица са използваеми).

2.Видовете  CourtTech стени

2.1.CourtTech предлага два вида стени за скуош кортове – CourtTech свободно стояща стена и CourtTech панелна стена.

3.Видове стъклени стени

3.1.CourtTech предлага и два вида задни стъклени стени – оребрена задна стъклена стена и рамкирана задна стъклена стена.

Например за едно игрище, разполагащо с CourtTech свободно стоящи стени и рамкирани задни стъклени стени, минималните параметри преди инсталирането на корта са дължина – 11.500 мм и ширина – 7.000 мм